Hoe werkt een juridische procedure?

Het kan voorkomen dat het proberen te innen van uw factuur geen resultaat oplevert. In dat geval starten wij in overleg met u een verhaalsonderzoek over de juridische en financiële haalbaarheid van uw onbetaalde factuur.

Een gang naar de rechter
Als uw klant na al onze inspanningen de factuur nog steeds niet betaald heeft, kunt u naar de rechter stappen. Ook in de gerechtelijke fase kan Incassonet u bijstaan. Wij dagvaarden uw klant en gaan voor u procederen. De gemaakte kosten worden zoveel mogelijk terug gehaald bij uw klant. Alleen de kosten die wij niet kunnen verhalen, betaalt u zelf.

Van dagvaarding naar betaalde factuur
De periode vanaf het opmaken van de dagvaarding tot en met het innen van uw geld, kan minimaal 3 maanden in beslag nemen.

Welke stappen nemen wij?
1. Opstellen van een dagvaarding.
2. Procederen bij de rechtbank. 
3. Uw geld vorderen met behulp van een deurwaarder.

Betalingsregeling
De ingeschakelde deurwaarder kan een betalingsregeling treffen met uw klant. U wordt tijdens het gerechtelijk traject alleen door ons op de hoogte gehouden als dat nodig is voor verdere behandeling van het dossier.

Terug naar het overzicht