Onze tarieven

Transparant en duidelijk, daar staan we voor!

Incassozaken nemen wij kosteloos voor u in behandeling volgens het 'no-cure-no-pay' principe. Slagen wij er niet in om uw zaak te incasseren, dan hoeft u hiervoor geen kosten te betalen. Slagen wij wel, dan ontvangt u uw volledige factuurbedrag, zonder aftrek van kosten.


Dit zijn de spelregels:

Voor een incasso-opdracht betaalt u bij Incassonet niets als:

  • Het ons lukt om het volledige openstaande bedrag bij uw klant te incasseren
  • Het ons niet lukt om de klant ook maar iets te laten betalen (geen verhaal*)

Er is sprake van 'geen verhaal' wanneer uw debiteur is overleden, failliet is, niet te vinden is of wanneer er overige informatie bekend is waaruit kan worden afgeleid dat de kans op succesvolle incasso op uiterst dubieus is.

Weten wij het volledige openstaande bedrag te incasseren, dan betaalt uw klant de incassokosten en brengen wij u geen kosten of provisie in rekening.

U betaalt alleen een vergoeding als:

  • U zelf de incasso-opdracht intrekt
  • U de incasso-opdracht belemmert of tegenwerkt
  • U de onbetaalde factuur zelf incasseert, terwijl u de opdracht aan Incassonet heeft besteed

In deze gevallen hebben wij geen mogelijkheid om de incassokosten te incasseren en dient u deze kosten te betalen volgens de Wet Incassokosten.

Hebben wij een deel van de incasso-opdracht geïncasseerd, dan zullen wij de kosten verrekenen.Alle door Incassonet genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.